Het Heerenveen Ondernemers Fonds

Het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) is van, voor en door ondernemers in de gemeente Heerenveen. Alle ondernemers dragen bij via de onroerendzaakbelasting (OZB) en deze bijdrage komt vervolgens weer ten goede aan de ondernemers. Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds heeft de opdracht het fonds te beheren en projecten, voorzieningen, activiteiten mogelijk te maken.